რომელი კომპანიები სარგებლობენ და რა მიზნით რომელ
სექტორს როგორ შეუძლია ისარგებლოს

საბითუმო გაყიდვა

საბითუმო გაყიდვის სექტორში შეიძლება გამოყენებულ იქნას საბითუმო SMS სისტემის საჭიროების არსებობისას.

 • ჩვენი კლიენტებისათვის ექსკლუზიურობის მინიჭების შესაძლებლობა.
 • ინფორმაცია მნიშვნელოვანი დღის შესახებ (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.).
 • თქვენი დარგის პერსონალისათვის ახალი მიმართულების, ახალი საწყობის შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად.
 • შეუძლია მოიგოს დრო პროდუქციის, საწყობის, ფასის შესახებ ინტერაქტიული გამოკითხვებით და ასევე გამოიყენოს საოპერაციო და ურთიერთობის ხარჯების შესამცირებლად.
 • შეუძლია SMS-ის მეშვეობით თქვენს დილერებს შეახსენოს ახალი პროდუქციის ფასები, კამპანიები, საბანკო გადახდები, შეატყობინოს სადილერო კრებების შესახებ.

გამოყენების მაგალითი:

სასმელი წყლის გადანაწილების კომპანიები კლიენტებისგან ინტერაქტიური SMS-ის მეშვეობით მოსულ მოთხოვნებს აწვდიან კლიენტის მისამართთან ყველაზე ახლოს მდებარე გადანაწილების არხში და ამგვარად ხდება პროდუქციის კლიენტისათვის მიწოდების დაჩქარება. ახალი სამრეწველო ბალონების გადანაწილება.

განათლება

განათლების სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • მოსწავლის მოუსწრებლობის და აღრიცხვის მდგომარეობის შესატყობინებლად.
 • მშობელთა კრებების შესატყობინებლად.
 • განსაკუთრებულ დღეებში აღნიშვნის შეტყობინებების (გამოშვების თარიღი, დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) გასაგზავნად.
 • ცუდი ამინდის პირობების გამო გაუქმებული გაკვეთილების შესატყობინებლად.
 • სკოლის საოჯახო გაერთიანების კრებების და გამოსაშვები დღის შესატყობინებლად.

გამოყენების მაგალითი:

გაზის უნივერსიტეტის საინფორმაციო SMS სისტემით მოსწავლეები იგებენ სავიზო, ფინალურ, შედეგების ჩანაწერებს, მოსწავლეებს განათლების მუშაკის ჩანაწერის შეტანის შემდეგ მომენტალურად SMS-ის მეშვეობით ავტომატურად აგზავნის ჩანაწერის ინფორმაციას.

გართობა

გართობის სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • თქვენს რესტორანში, ბარში, კაფეში, კლუბში სპეციალურ აქტივობებზე (ახალი კერძები, სასმელები, ახალი არტისტები, სპეციალური საღამოები) დასაპატიჟებლად.
 • თქვენი სარეკლამო ფასების შესატყობინებლად.
 • ინტერაქტიური მეთოდებით დარეზერვებისათვის.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

მიკა ტურიზმის ადმინისტრაცია გასართობი ადგილებისათვის გაკეთებულ ყველა ორგანიზაციაში განცხადებებს აგზავნის SMS-ით GeoSMS-ის სისტემების გამოყენებით.

ფინანსები

საფინანსო სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • იმ აქციების კრიტიკული ღირებულებების შესატყობინებლად, რომლებიც აინტერესებს თქვენს კლიენტებს.
 • ინდივიდუალური და ორგანიზაციული კრედიტის ამღები თქვენი კლიენტებისათვის გადახდის ბოლო თარიღის და თანხების შესატყობინებლად.
 • საკრედიტო ბარათის მფლობელი თქვენი კლიენტებისათვის ბარათის ლიმიტის, გამოყენებადი ლიმიტის, ბოლო პერიოდის ხარჯების თანხის, თვიური მინიმალური გადახდის თანხის, გადახდის ბოლო თარიღის შესატყობინებლად.
 • რეპო და სხვა პროცენტებით დაინტერესებული კლიენტებისათვის საპროცენტო განაკვეთების შესატყობინებლად.
 • შეუძლია ინტერაქტიური მეთოდებით კლიენტისათვის საინტერესო ნებისმიერი ნაწილის საბოლოო მდგომარეობის გაგება და ავტომატური პასუხის მიღების უზრუნველსაყოფად.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

ჩვენი კლიენტებისგან ჩვენი SMS სისტემების გამოყენებით აგზავნის თ-ბანკის საკრედიტო განაკვეთებს და რეკლამას.

ლოგისტიკა

ლოგისტიკურმა და გადამზიდავმა კომპანიებმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენონ შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • ტვირთის გამგზავნისათვის ტვირთის მიწოდების შესახებ ინფორმაციის შესატყობინებლად.
 • შესათანხმებელი გამგზავნი კომპანიებისათვის საბანკო გადახდის მდგომარეობის შესატყობინებლად.
 • ინტერაქტიური მეთოდებით ტვირთის გამგზავნის ან მიმღებისათვის ტვირთის მდგომარეობის გარკვევისა და ავტომატური პასუხის მიღებისათვის.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი სიმარტივეების უზრუნველმყოფი `მოკლე შეტყობინების მომსახურების~ ტვირთის სამყაროში შემომტანი მნგ, ამ გზით თავის კლიენტებს წარუდგენს ფართო შესაძლებლობებს ინფორმაციის უზრუნველყოფაში. მნგ ტვირთი SMS-ით ინფორმირების მომსახურების ფართო სპექტრის მეშვეობით თავის კლიენტებს წარუდგენს კონკურენტების სტადარტული მეთოდებისგან განსხვავებულ მომსახურებას.

ავტომობილი

საავტომობილო სექტორში საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • თქვენი კლიენტების თქვენი ახალი მოდელების პრეზენტაციებზე მისაწვევად.
 • საბანკო გადახდის შესახსენებლად.
 • დათვალიერების მომსახურების ვადების შესახსენებლად.
 • თქვენს მიერ გასაკეთებელი მომსახურების სარეკლამო განცხადებებისათვის.
 • საშუალების მფლობელისათვის დათვალიერებიდან გამოსული საშუალების ფაქტურის თანხის შესატყობინებლად და მისაღებად.
 • თუ თქვენ ახორციელებთ სადაზღვევო ოპერაციებს, დაზღვევის დამთავრების თარიღის, დაზღვევის დოკუმენტის და გადახდის შესახსენებლად.
 • ინტერაქტიული მეთოდებით შეუძლია გააკეთოს დათვალიერებაზე მყოფი საშუალების მდგომარეობის, დათვალიერების თანხის გამოკითხვა, ავტომატურად პასუხის გასაგზავნად.
 • ინტერაქტიული მეთოდებით შეუძლია გააკეთოს ახალი საშუალებების ფასის, საწყობის, კრედიტის და საშუალების თავისებურებების გამოკითხვა, ავტომატურად პასუხის გასაგზავნად.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

ჰიუნდაის ბევრი სამსახური ახალი მოდელების პრეზენტაციებს და კამპანიებს ახორციელებს ჩვენი კომპანიის SMS პაკეტის სისტემების გამოყენებით.

მრეწველობა და ბიზნესმენთა ოთახები, კრებები:

საცალო სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • თქვენი კლიენტებისათვის ახალი რეკლამის გასაგზავნად.
 • კრედიტის ამღები თქვენი კლიენტებისათვის გადახდის (კრედიტის თანხა, გადახდის ბოლო თარიღი) შესახსენებლად.
 • განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.
 • შეუძლია ინტერაქტიული მეთოდებით ორგანიზება გაუწიოს კამპანიებს, კლიენტების ერთგულების უზრუნველსაყოფად.

გამოყენების მაგალითი:

ტექსტილის სექტორის კომპანიები ახალი კატალოგების ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას თავის კლიენტებს აგზავნიან SMS-ით.

ჯანდაცვა

ჯანდაცვის სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • შეიძლება მიწვეულ იქნას ახალი შემოწმებისათვის, რეკლამის გაზიარებისათვის.
 • თქვენი ავადმყოფებისათვის ვიზიტების შესახსენებლად.
 • თქვენი ავადმყოფების მიერ პერიოდულად საყიდელი მედიკამენტების (დიეტის და სხვა მეთოდების) შესახსენებლად, დაწესებულებაში ვიზიტის შესახებ შესატყობინებლად.
 • სასწრაფო ლაბორატორიული შედეგების მისაწოდებლად.
 • თქვენი ავადმყოფებისათვის გამოჯანმრთელების სურვილის გასაგზავნად.
 • ინტერაქტიული მეთოდებით მწოლიარე ავადმყოფების შესახებ ინფორმაციის (ავადმყოფის მდგომარეობა, რომელ ოთახში წევს და ა. შ.) მოპოვება, ავტომატურად პასუხის გასაგზავნად.
 • ინტერაქტიული მეთოდით გამოკვლევების საფასურის, ვიზიტის დროის და ა. შ. გაგება, ავტომატურად პასუხის გასაგზავნად.
 • თქვენი ავადმყოფების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

ჯანდაცვის სექტორში მომსახურე ბევრი საავადმყოფო და კერძო კლინიკა იყენებს საბითუმო SMS სისტემებს სარეკლამო გაანალიზების შედეგებში, ვიზიტების შეხსენებებში და რეზერვაციებში.

ბიზნესმენთა ოთახები

ბიზნესმენთა ოთახებმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენონ შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • საწევროების გადახდის თარიღების შესახსენებლად.
 • მმართველი ჯგუფის კრებებზე მოსაწვევად.
 • ისეთი განსაკუთრებული დღეების გამოსაცხადებლად, როგორებიცაა მიღება, კრება.
 • წევრების სასწრაფო საჭიროებების გამოსაცხადებლად.
 • განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

GeoSMS-ის სისტემებში რეგისტრირებული ბევრი ბიზნესმენთა ოთახი SMS-ით აცხადებს კრების წევრთა სასწრაფო სისხლის საჭიროების შესახებ.

სპორტი

კლუბებმა და სპორტულმა ცენტრებმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენონ შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • სპორტული შეჯიბრებების დაწყების თარიღის გამოსაცხადებლად.
 • სპორტული შეჯიბრებების შედეგების დაინტერესებულთათვის გამოსაცხადებლად.
 • სპორტული ცენტრების, კლუბების წევრების ან მხარდამჭერებისათვის მათთან დაკავშირებული ინფორმაციის სწრაფად გასაგზავნად.
 • კომბინირებული ბილეთის გაყიდვის და რეკლამის წევრებისათვის, მხარდამჭერებისათვის შესატყობინებლად.
 • მმართველი ჯგუფის კრებების ან მოწვევების შესატყობინებლად.
 • შეგიძლიათ გააგზავნოთ შეტყობინებები თქვენი მხარდამჭერების/წევრების განსაკუთრებული დღეების აღსანიშნავად (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.).

გამოყენების მაგალითი:

ორგანიზაცია სპორტ ტოტოს ოფიციალურ თამაშს შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჯინიანი SMS-ით. ოპერატორების ან სხვადასხვა სტრუქტურების მიერ განვითარებული მომსახურებით შეგიძლიათ მიიღოთ გათამაშებული მატჩების ანგარიშები თქვენს მობილურ ტელეფონზე SMS-ით. აღელვებული ჯინიანი, ცოცხალი ჯინიანი, ჯინიანი მხარდამჭერი ის მომსახურებებია, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება.

ტრანსპორტი

სატრანსპორტო სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • ცუდი ამინდის პირობების გამო გაუქმებული რეისების შესატყობინებლად.
 • შეღავათიანი რეკლამების მქონე რეისების შესატყობინებლად.
 • ინტერაქტიური მეთოდებით ბილეთის დადასტურებისათვის.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.

გამოყენების მაგალითი:

კომპანია თურქეთის საჰაერო გზები (თსგ) კლიენტების კმაყოფილების გაზრდის მიზნით ქმნის მგზავრებთან ურთიერთობის ახალ მეთოდს. კომპანია აგზავნის ინფორმაციას ცუდი ამინდის პირობების გამო გაუქმებული რეისების და ზოგი ფრენების შესახებ.

პრესა და გამომცემლობა

ბეჭდვის საგამომცემლო სექტორმა საბითუმო SMS სისტემები შეიძლება გამოიყენოს შემდეგი სანიმუშო საჭიროებების მიმართულებით.

 • აბონენტებთან რეკლამის გასაზიარებლად.
 • აბონენტებისათვის ახალ გამოსული გამოცემების შესატყობინებლად.
 • თქვენი კლიენტების განსაკუთრებული დღეების (დაბადების დღე, ქორწინების წლისთავი და ა. შ.) აღსანიშნავად.
 • ინტერაქტიული მეთოდებით ახალი აბონენტების საშოვნელად.

გამოყენების მაგალითი:

პრესა, საგამომცემლო სახლები მათ მიერ გამოცემული ახალი ჟურნალების, წიგნების და სხვა პროდუქციის გაყიდვების გასაზრდელად და დასაჩქარებლად ინფორმაციას აგზავნიან SMS-ით.